Boots Café

23/11/2011

MESSENS MIDTPUNKT
I november leverte vi kaffebar til Boots apotek for syvende året på rad. Boots cafe har blitt Farmasimessens sosiale møteplass, der farmasøyter og andre ansatte i apotekene kommer igjen år etter år for å drikke den gode kaffen og møte kolleger. Boots Café fungerer som scene for positiv dialog.

Boots har lykkes med å bruke caféområdet og den fysiske kaffekoppen som markedsføringselement på Farmasimessen. Deltakerne husker den hyggelige stemningen og den gode kaffen fra årene før, og finner seg raskt tilrette i baren eller ved ståbordene i området. Tusenvis av kopper serveres i løpet av dagene messen pågår, og rundt går de kaffetørste med logoprofilerte kopper og reklamerer for Boots – det generøse og gjestfrie apoteket innerst i messehallen. Mange gir uttrykk for at kaffebaren utgjør selve høydepunktet på messen, noe vi også har fått bekreftet i spørreundersøkelser.

EFFEKTIVT
Erfaringene vi og våre kunder gjør oss er at kaffebaren tilfører messestanden opplevelse, stoppeffekt og gode muligheter for innsalg. Potensielle kunder stopper gjerne opp på akkurat denne standen, og i rekrutteringsøyemed er den uovertruffen. Med kaffekoppen i hånden er mottakeren mer mottagelige for det budskapet bedriften ønsker å formidle. Markedsføring gjennom opplevelser er i stor utvikling og kundene er i større grad opptatt av kvalitet på de opplevelsene de mottar.

Espressomobile har gjennom våre 7 år med Boots apotek erfart at det er hold i vårt slagord:
Kaffe er verdens beste relasjonsbygger!


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.